Opdrachtsverklaring

 

De zorgresidentie de Eglantier is een zeer recent gebouwde groep van assistentieflats in het centrum van Wevelgem. We willen uitstekend wooncomfort bieden, aangevuld met zorg op maat. We zetten in op buurtintegratie en sociale contacten om vereenzaming tegen te gaan. We hechten een groot belang aan psychisch en sociaal welbevinden. Dit wordt gerealiseerd door frequente activiteiten in de gezellige brasserie. De activiteiten worden in samenspraak met de residenten bepaald of georganiseerd.

Inspraak zowel informeel bij de woonassistent, als formeel op een bewonersvergadering vinden we heel belangrijk.  De woonassistent zorgt voor de optimale organisatie van het medisch/verpleegkundige luik, maar kijkt ook op het sociale en psychische vlak of aan alles voldaan is.  De bewoner behoudt zijn volledige keuzevrijheid met betrekking tot de facultatieve diensten.

Onze gastvrije, persoonlijke en unieke service wordt gegarandeerd door gemotiveerd personeel en de conciërge. We hechten groot belang aan het welzijn zowel van personeel, vrijwilligers als de residenten.

Samenwerking met andere partners in de zorg is voor ons belangrijk om een goede zorg te kunnen bieden.

Kortom we willen elkeen een warme thuis bieden en dit in je eigen ritme!